ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK

Merhabalar,

Bu yazımda Akbank Sanatta yer almış Öte/de/ki Mimarlık sergisi ve izlenimlerim hakkında konuşacağız.

İsim, öncelikle bir oyun barındırıyor. Mimari projelere odaklanan sergi; yer, mekân, kimlik, bellek ve aidiyet kavramlarına vurgu yapıyor. Şöyle ki bu durumu Hasan Bülent Kahraman şu sözleriyle ifade ediyor: “Mekan, insanın temel sorunsalıdır. Mekansız bir tasavvur olanaksızdır. İnsanın mevcudiyeti mekanla kaimdir. Mekanı dönüştürdüğünde insan kendisini dönüştürür. Mekanı dönüştürmek ise daima bir zihinsel tasavvura tekabül eder. Söz konusu dönüşüm bilincin mekanik dönüşümüyle iç içedir.”

Serginin vurguladığı ve birbiriyle bağladığı bu kavramlar gitmeden önce bende merak uyandırmıştı. Aidiyet nedir? Farklı coğrafyalar, farklı kimlikler karmaşa mıdır? Mekan değişirse insan değişir mi? Her yere koysan aynılık diye bir şey mevcut mudur? Gibi gibi sorular… Hasan Bülent Kahraman “Mekana yönelik her müdahale ideolojik bir dönüşümü de içerir. Mekan bir var oluş gerçeğidir. İnsani olan her kurgu mekanla iç içedir ve mekanı aşmak en önemli felsefi sorunlardan biridir. Mekan son kertede kimlik, bellek ve aidiyet demektir”  sözleriyle dile getirerek mekan, kimlik, aidiyet dinamiklerinin kültürel motifleri kapsadığını vurguluyor ve “Her mekan öte/de/ki midir, yoksa her mekan burada, şimdi ve mevcut olanı içerir mi?” diye sorarak bize düşünülmesi gereken bir kapı aralıyor.

Sergi Hakkında

Sergide, Tabanlıoğlu Mimarlık ve Mimarlar + Han Tümertekin ofislerinin maketleri, eskizleri, fotoğraf ve video çalışmaları ile karşılaşıyoruz. Projelerin yapım aşamalarını gözlemliyoruz. Her ne kadar mesleği mimarlık olanlara hitap ediyor olarak görünse de mühendis bakış açısıyla girmiş olduğum sergi düşüncesel boyutu kadar somut çıktılar hakkında yorum yaptırdı bana. Bir yapının hangi dinamiklerle tasarlanıp inşa edildiğine dair bir şeyler anlatıyor. Tabi etrafımda oturup eskizleri uzun uzun inceleyen, fotoğraflarını çeken mimarlıkla daha alakadar insanlar da vardı.

Yurt dışında da projeler yapan ve tasarladıkları yapılar ile pek çok ulusal ve uluslararası ödül almış Tabanlıoğlu Mimarlık ve Mimarlar + Han Tümertekin ofislerini buluşturan sergi, Akbank Sanat’ın ilk iki katında idi. Galerinin giriş katında, ofislerin yurt dışında yer almış iki projesi var ve serginin genel olarak bu iki projeye odaklandığını söyleyebiliriz. Burada Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyan ve Senegal’de bulunan Dakar Kongre Merkezi ile Han Tümertekin’in Fransa Strasburg’da bulunan T.C. Misyon Binaları projesini görüyoruz.

Üst katta çıktığımızda ise iki ofisin de mimarlık anlayışlarına dair bakış açılarını nasıl farklı sunduklarını görüyoruz. Burada, Tabanlıoğlu Mimarlık’ın Hüsame Köklü Kadın İstihdam Merkezi, Bodrum Milas Havalimanı, Atatürk Kültür Merkezi, Beyazıt Kütüphanesi, Balhambar Kitaplık-Cafe gibi farklı projeleri bulunurken Han Tümertekin’in de Arnavutköy Cami, Salt Galata, Çimtaş Yönetim Binası projeleri yer alıyor.

Bu yukarıda gördüğünüz ağaç ise Dakar Kongre Merkezininin tasarımına ilham olan ağaç. Bu ve bunun gibi birçok şey doğadan alınıp mimari eserlere aktarılmış sergide. İnsan elinden çıkma yapay nesnelerin doğadan esinlenmesini görmek hoş bir fark ediş. Değinmek istediğim bir başka nokta ise, serginin uluslararası bir hava sezdirmesi. Gerek resimlerdeki, videolardaki insanlar gerekse kullanılan nesneler sayesinde kendi içinde kapalı bir sergi imajından uzak; rüzgarın esip geçebileceği daha geniş, ferah bir hava estirdi böylece. Ayrıca serginin bir duvarı tebeşirle yazma köşesi yapılarak başka insanların düşüncelerini okuyabileceğimiz eğlenceli bir köşe oluşturulmuş. İTÜ Taşkışlalılara selam olsun;)

İstiklal Caddesinde bulunan Akbank Sanat’ta gerçekleşen sergi, caz festivali, kısa film festivali ve daha başka türlü etkinliklerden haberdar olmak isterseniz http://www.akbanksanat.com/etkinlikler

Mutluluğu ötede aramadığımız mutlu haftasonları:) Unutmayın ellerimizde..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir