ARTER: Kaf Dağının Ardında

Selamlar,

Hadi yarın kendinizle buluşarak yapabileceğiniz aktivite gününüz olsun ve sergi gezelim.

18 Şubat’a kadar açık olan Arter Sanat Galerisi’nin de ev sahipliğini yaptığı “Canan, Kaf Dağı’nın Ardında” isimli sergiden bahsediyorum evet. Yarın son günü, taksime yolunuzu düşürüp bir göz atın. Kaçırmayın derim. Sergi ücretsiz. Aynı zamanda ücretsiz sesli rehberleri kullanarak yapıtlar hakkında ayrıntılı bilgi edinme imkânı edinebilirsiniz.

Dışarıda Çok Kötülük var. Peki sergide neler var?

Sergi isminden de anlaşılacağı gibi Arap ve Fars kozmolojisinin efsanevi Kaf Dağı’ndan ilham alıyor. Sanatçı insanın içinde var olan ikiliklere iyi-kötü, içsel-dışsal, ışık-gölge, gerçeklik-hayal, uzak-yakın, aydınlık-karanlık gibi insanın ruhunu kuşatmış kavramları eserlerinde sergiliyor. 3 kattan oluşan sergi Cennet(kat 0), Araf(kat 1) ve Cehennem(kat 2) bölümlerinden oluşuyor. Bu mekansal diziliş cenneti dünyevi zeminde konumlandırırken Araf’ı bir geçiş ve Cehennemi de kendi korkularımızla tasarladığımız bir yer olarak düşünmeyi öneriyor.

  “Cehennemi, korkularımızla oluşturuyoruz”

Sanatçı, içsel bir yolculuğa çıkarırken çok boyutlu, çok bedenli, mistik, sembolik, şaşırtıcı evren sunmayı hedefleyerek kendi bedenini yapıtlarında kullanıyor. Ayrıca kadın figürünü başka yapıtlarında sıkça kullanıyor.

Sanatçı  “Kaf Dağı”nın ulaşılamayan bir dağ olarak bilindiğini, okyanusun karanlığıyla çevrelenen “dağların anası, anaların anası” olarak tanımlandığını belirterek, “Aslında bizden çok uzakta görülen bir dağ tanımlaması yapılıyor. Mesnevi’ye göre ise ‘İnsan-ı Kamil’ (olgun insan) olma yani kendine ulaşmayı da temsil ettiğini belirtiyor. Buradan kendimize yakınlaşmak için bir o kadar uzaklara gitmemiz gerektiğinin de mesajını veriyor.

Canan, sergiyi hazırlarken vermek istediği mesajları şöyle anlatıyor:

“Kaf Dağı’nın ulaşılmaz bir dağ değil, kendimizi bulma yolculuğunda bize eşlik eden hayvanlar, cinler, melekler bizim kafamızda yarattığımız kavramlar olarak geçiyor. Cin, diye tanımladığımız şey içimizde yaşadığımız korkular, melekler ise kurtarıcılarımız ama kendimize yeterince güvenirsek o zaman meleklere, kurtarıcıya veya bir kahramana hiç bir zaman ihtiyaç duymayacağız. Bunlardan yola çıkarak 3 katı farklı şekilde kurguladım. En üst katı ‘cehennem’ bölümüne ayırdım, cehennemin kat olarak var olduğunu ama aslında cehennemin olmadığını göreceksiniz çünkü cehennemi biz korkularımızdan oluşturuyoruz.”

Biraz Felsefe // Kaf’ı Anlamak

“Kāf” harfi, görünen varlık veya varoluşla ilgili bir remiz/semboldür. Görünün bu varlık hem gayba hem de şehâdete işâret ettiğine ve bu gerçekliği en mükemmel bir şekilde benliğinde toplayan tek varlık insân olduğuna göre, “Kāf” harfinin sırrı da “insân-ı kâmil” ile örtüşmektedir.

Rûh’un hakîkatine erişebilmek önce Kāf/beden/nefs dağımızı aşmakla, kısaca var zannettiğimiz “âriyet” varlığımızı ortadan kaldırmakla mümkündür. Tevhîd ilmi açısından bakıldığında da Kāf dağını aşmak; “sâlikin/tâlibin ef‘âlinin, sıfatının ve zâtının Hakk’ın olduğunu” bir insân-ı kâmil ile zevk etmesi anlamına gelmektedir. “Kāf Dağı” aynı zamanda uzaklığın ve zorluğun da bir karşılığı olarak kullanılmıştır. Aslında dünyâyı çevreliyor denen bu dağ, bizi çevreleyen, bizim bedenimizi/varlığımızı/nefsimizi oluşturan bir dağdır. Bu dağda yaşadığı düşünülen “Zümrüdüankā” ise Allāh’ın bize emânet ettiği/üflediği “Rûh”a işârettir.

Anlaşılıyor ki; “Kāf”ı tanımak varlığı/varoluşu anlamaktır. “Kāf”ı tanımak, “Zümrüdüankā”yı aramaktır. “Zümrüdüankā”yı bulmak ise “Kāf/Benlik Dağı”nı aşma irâdesi/cehdi gösteren insânların, kendi küllerinden yeniden doğarak Hakk ile “özde bir” oluşlarını idrâk etmeleridir. Kısaca, dünyâ “beş” nokta üzerine kurulmuştur. Bunlardan üçü “şın”ın üç noktası, diğeri ise “Kāf”ın iki noktasıdır. Çünkü “Aşk” ancak bu iki harfle yazılır.

Gerçeküstü yaratıklar ve cinler ile harmanlaşmış figürler bir araya gelerek çok boyutlu, mistik, şifreli ve şaşırtıcı bir evren sunuyor önünüze. Masalsı bir sergiyle kendi gerçeğinize yakınlaştığınız bir gün olsun.

Sergiyle ilgili katıldığım Kaf Dağı Konuşmaları için,

https://tgbkcmn.wordpress.com/2018/01/11/kaf-dagi-konusmalari-1/

https://tgbkcmn.wordpress.com/2018/01/13/kaf-dagi-konusmalari-2/

https://tgbkcmn.wordpress.com/2018/01/15/kaf-dagi-konusmalari-3-arafta/

Gezi içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir